https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

http://sfxkiq.cpalginet.com

http://thj0xu.ycqyw.com

http://wfhrog.xiangyuncn.com

http://6j6bdv.thealtrove.com

http://ltvle0.cdm-fs.com

http://uspmyg.oudano.com

http://wz16ce.tjhc022.com

http://i6adky.ahrixin.com

http://0b0u5m.eheeyf.com

http://uxkyry.jisusj.com

当前位置:经济频道首页 > 国内经济新闻 > 正文

二产就业人数连降怎么看

2018-10-24 09:32:00    人民网-人民日报海外版  参与评论()人

二产就业人数连降怎么看

图为江苏省太仓市骏伟塑胶制品有限公司注塑车间内,工作人员正在操控机器,使50余台机械手在自动化流水线上装配汽车门锁塑胶件。 计海新摄(人民视觉)

二产就业人数连降怎么看

图为江苏省太仓市骏伟塑胶制品有限公司注塑车间内,50余台机械手正在自动化流水线上装配汽车门锁塑胶件。 计海新摄(人民视觉)

二产就业人数连降怎么看

图为浙江省温州市人才市场,大学生求职者对着纸上信息在找适合自己工作。 苏巧将摄(人民视觉)

经济发展、制造业转型升级,中国三次产业的就业格局发生了显著变化。其中,第二产业就业人员在2012年达到2.32亿人的高点后,呈现连续5年减少的态势,占全国就业人员的比重从2012年的30.3%下降到2017年的28.1%。

第二产业就业人员为何减少?未来是否会持续?该如何看待?记者近日进行了采访。

二产就业5年减少超1400万

一条条标准的生产线、众多壮实的“机器手臂”、数百平方米的的车间只有寥寥几人……这是东莞劲胜精密组件公司车间呈现的场景。劲胜精密组件公司智能制造事业部总经理黄河介绍,装夹环节采用机器人替代人工操作,节省了70%以上的人力,以前传统工厂大概需要200名工人,现在只需要十几人,产品开发周期也大大缩短。“原来一条生产线只能生产一种产品,通过加装智能识别等设备和软件,目前单条线可同时制造9种产品”。

相关报道:

   

  相关新闻

  长林 鹅峰乡 郓城 顺风桥 雷家村委会
  二球 秀山县 潘桥乡 福海街道 大英
  早点加盟商 清真早餐加盟 早餐加盟好项目 哪里有早点加盟 爱心早餐加盟
  酒店加盟 早点铺加盟 河北早餐加盟 中式早餐店加盟 特色早餐
  双合成早餐加盟 加盟早点店 湖南特色早点加盟 绿色早餐加盟 早餐加盟费用
  早龙早餐加盟 粗粮早餐加盟 特色早点小吃加盟店 江西早点加盟 北京早点摊加盟