https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

http://8ryg5q.862coffee.com

http://lu6uj6.fmzddz.com

http://zszw04.tjxkxjsxh.com

http://931eo5.hy123.net

http://u4k5qx.divenzie.com

http://oiuu4v.shiyuwenhua.com

http://ynark0.rqyyt.com

http://4ac0q0.louisfav.com

http://5lsmax.hhwan.net

http://sbdy4p.huizhetao.com

切换城市:北京
更多应用 |
官方:微博/微信
| 车展 | 专题 | 车商通 | 商用车

凤凰网汽车

新车
凤凰网汽车>新车>国内新车>正文

进口英菲尼迪-QX30

超低价好车团购

2018款英菲尼迪QX30 2.0T上市 售29.78-36.38万

2018-10-24 15:05:51
分享到:
来源:凤凰网汽车 作者:综合报道
新开奇迹 莱特希泽表示,中国可能对美国出口的农产品,尤其是大豆施加报复性措施。

凤凰网汽车讯 2018-10-24,英菲尼迪宣布2018款QX30 2.0T上市,而早前1.6T车型已经上市。新的2.0T车型售价区间为29.78-36.38万

QX30是一款紧凑型SUV,与奔驰GLA级有着“千丝万缕”的关系,2018款车型外观上没有明显变化,主要是通过提供新的个性套装来实现更加设计上的升级,三种套件价格均为6800元。

2.0T运动版可选黑/紫内饰主题的“都市黑”个性套装,包含缎面银色外后视镜、晶钻黑内饰、深色缝线的麂皮/皮革混合座椅。而2.0T极限版可选装格调白套装和骑士棕套装。

配置方面,2.0T运动版增加带后排出风口的双区自动恒温空调系统、无钥匙进入功能、前驻车雷达、全景影像、自动驻车辅助等。2.0T极限版增加智能刹车辅助系统与车道偏离预警系统。

动力方面,2018款英菲尼迪QX30 2.0T车型配备原有的2.0T发动机,最大功率211马力,峰值扭矩350牛米,匹配7速双离合变速器,标配四驱系统。

 • 凤凰网汽车公众号

  搜索:autoifeng

 •  官方微博

  @ 凤凰网汽车

 •  报价小程序

  搜索:风车价

文章标签:
责任编辑:郭啸 PA009
英菲尼迪QX30
英菲尼迪QX30
指导价:23.28-36.38万元
1.6T 2.0T
自动

最热促销

 • 4S店
 • 综合店
 • 港口店
北京
网友评论
0人点赞
|
评论0
加载中...
23.28-36.38
紧凑型SUV
1.6T 2.0T
自动

外观

内饰

本文相关品牌车系

趣图推荐

大家都在看

额尔敦达来嘎查 二号大街绕城高架 王三里村委会 开运街 张家村村委会
伶俐镇 张广庙乡 朗塞斯顿 邹冯 南山路街道
早餐的加盟 广式早餐加盟 早餐小吃店加盟 全球加盟网 中式早餐店加盟
美味早点加盟 早餐免费加盟 酸奶加盟 早点来加盟店 早餐类加盟
早点小吃店加盟 饮料店加盟 湖北早点加盟 娘家早餐加盟 早餐配送加盟
早点加盟网 清真早餐加盟 早餐饮品加盟 早餐项目加盟 娘家早点车怎么加盟