https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

http://41rikc.szmxwk.com

http://y4ly3l.gpbhatia.com

http://g0nwtw.jlfcjc.com

http://lnvunz.cnjinmiao.com

http://kmzzcu.zabronsky.com

http://x1pli6.99hqjy.com

http://m0jfyu.jlfcjc.com

http://v1cpna.zjgdmd.com

http://w0zr6u.molokai50.com

http://dkxao1.shtrgtr.com

习近平再谈乡村振兴战略,这几点很重要

联播+来源:央视网 2018-10-24 00:42 A-A+
联播+ 央视网 2018-10-24 A-A+

 央视网消息:今秋,首个农民丰收节到来前夕,中共中央政治局9月21日就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。习近平在主持学习时强调,乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略,是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务,是新时代“三农”工作总抓手。

 “我们要加深对这一重大战略的理解,始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重,明确思路,深化认识,切实把工作做好,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。”

 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作,在中央会议上、在调研考察中,他多次就“三农”问题发表重要讲话。此次集体学习前两个月,总书记就曾作出重要指示,强调把实施乡村振兴战略摆在优先位置。

 定战略、明思路、论办法,习近平就实施乡村振兴战略的系列重要讲话,为开启城乡融合发展和现代化建设新局面指明了方向。

实施乡村振兴战略的顶层设计

 总目标:农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标

 总方针:坚持农业农村优先发展是总方针

 总要求:产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求

 制度保障:建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系是制度保障

 优先任务:打好脱贫攻坚战是实施乡村振兴战略的优先任务

实施乡村振兴战略要这么做

要按规律办事

 实施乡村振兴战略,首先要按规律办事。

 ●要突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展,赋予双层经营体制新的内涵,不断提高农业经营效率。

 ●注重发挥好德治的作用,推动礼仪之邦、优秀传统文化和法治社会建设相辅相成。

 ●要走城乡融合发展之路,向改革要动力,加快建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,健全多元投入保障机制,增加对农业农村基础设施建设投入,加快城乡基础设施互联互通,推动人才、土地、资本等要素在城乡间双向流动。

 ●要建立健全城乡基本公共服务均等化的体制机制,推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。

必须加强领导

 实施乡村振兴战略,各级党委和党组织必须加强领导,汇聚起全党上下、社会各方的强大力量。

 ●要把好乡村振兴战略的政治方向,坚持农村土地集体所有制性质,发展新型集体经济,走共同富裕道路。

 ●要充分发挥好乡村党组织的作用,把乡村党组织建设好,把领导班子建设强。

 ●要创新乡村人才工作体制机制,充分激发乡村现有人才活力,把更多城市人才引向乡村创新创业。

处理好四大关系

 在实施乡村振兴战略中要注意处理好以下关系。

 ●一是长期目标和短期目标的关系。

 要遵循乡村建设规律,坚持科学规划、注重质量、从容建设,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干,切忌贪大求快、刮风搞运动,防止走弯路、翻烧饼。

 ●二是顶层设计和基层探索的关系。

 党中央已经明确了乡村振兴的顶层设计,各地要制定符合自身实际的实施方案,科学把握乡村的差异性,因村制宜,发挥亿万农民的主体作用和首创精神,善于总结基层的实践创造。

 ●三是充分发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用的关系。

 要进一步解放思想,推进新一轮农村改革,发挥政府在规划引导、政策支持、市场监管、法治保障等方面的积极作用。

 ●四是增强群众获得感和适应发展阶段的关系。

 要围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题,加快补齐农村发展和民生短板,让亿万农民有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感,同时要形成可持续发展的长效机制,坚持尽力而为、量力而行,不能提脱离实际的目标,更不能搞形式主义和“形象工程”。

整理:邢斯馨

编辑:刘亮 责任编辑:王敬东
相关阅读
 • 奋力开创新时代广播电视工作新局面

  习近平总书记的贺信充分肯定了总台组建以来的进展和成绩,是对总台全体员工巨大的鼓舞和激励,我们要将总书记的期望转化为今后工作的奋斗力量,以高度的政治自觉和思想自觉抓好贯彻落实,奋力开创新时代广播电视工作新局面!
 • 锐意改革创新 壮大主流舆论

  我们一定要按照总书记的殷殷嘱托,锐意改革创新,壮大主流舆论,充分发挥好主流媒体“压舱石”和“定音锤”的作用,以执着坚守和不懈奋斗创造无愧于新时代的新业绩。
联系我们

联系地址:北京市海淀区西三环中路10号望海楼D座
央视国际网络有限公司

邮箱:news@vip.cntv.cn

860010-1102010100
辟才胡同东口 骆驼山乡 巴彦温都尔苏木 三湖镇 大陈村
上碑镇 赤岗街道 青罗温 北磜镇 芒东村
早餐粥车加盟 北京早点车加盟 早餐配送加盟 早餐加盟哪家好 早餐加盟哪个好
早餐加盟好项目 上海早点加盟 早餐面馆加盟 早餐店加盟 早点加盟多少钱
早点小吃加盟网 早餐加盟什么好 江苏早点加盟 北京早点摊加盟 知名早餐加盟
书店加盟 美味早餐加盟 早餐 加盟 江苏早餐加盟 四川早点加盟