https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

http://i68vnb.songtancun.com

http://umpymj.zdingjian.com

http://0ywkcq.jianadaren.com

http://nf6aok.kidsphp.com

http://wpss6z.kmzgkj.cn

http://5cjunp.guitrao.com

http://yczlu5.amywc.com

http://pcfnwd.joytamil.com

http://rjmlol.cyberfart.com

http://6l0fck.xxkmst.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>旅游 正文

这份国庆出游安全提示,请您查收!(组图)

  http://www.huanbohainews.com.cn.pank4j.com   2018-10-24 8:30 来源:环渤海新闻网  
热血传奇私服  东欧剧变、苏联解体,西方学界欢呼历史终结,这样的美景仅仅过去十多年,在金融危机后十年陷入复苏乏力的欧美,财富分配不均、民粹泛起进而导致政治极化的趋势像幽灵一样扫荡,何故? 经济全球化实质是让市场在资源配置中起决定性作用,实现人流、物流、资金流与信息流的自由流动。

这份国庆出游安全提示,请您查收!

 环渤海新闻网消息 “十一”假期即将来临,全国旅游将迎来一个高峰。唐山市旅游局特别提醒广大游客:提高安全意识,享受快乐旅程。

 饮食提示:慎食生食谨防传染

 游客在旅行期间用餐,尤其是在民俗村、农家乐,要特别注意饮食卫生安全,切忌食用无安全保障的食品,慎吃生食或光顾路边无牌照摊档,预防食物中毒。

 外出旅游要谨防流行性传染病,携带常用药品,若患病要及时到医院就诊。

 住宿提示:检查资质锁好门窗

 游客应选择有经营资质的住宿场所,认真阅读客房内《宾客安全须知》,熟悉疏散通道、安全出口及防护设施,不卧床吸烟,不在房间内玩火,未经酒店允许不得使用大功率电器设备。

 出入房间及入睡前要锁好门窗,不要将房间号码随便告诉陌生人。可将贵重物品存入前台或房间保险箱,防止财物被盗。

 外出时应告知导游或同伴,索取饭店联系卡,如迷路可以按卡上地址询问或搭乘出租车,确保安全返回。

 交通提示:遵守交规文明出行

 乘旅游大巴出行的游客,要注意查验旅游车辆和司机的合法资质,提醒司机勿疲劳驾驶、超载、超速,如发现问题及时通知导游或领队,确保安全。

 自驾游、自助游的游客应及时通过政府网站以及主流媒体获取相关政策和交通路况等提示信息,合理安排出行时间和路线,尽量避开热点地区和高峰时段。应关注天气变化和预警信息,遵守交规,礼让出行。

 乘坐飞机和高铁、动车时,要确认日期和时间,按时到达候机(车)地点,并遵守乘机(车)安全管理规定。

 万一发生交通事故,不要惊慌,应积极采取自救和互救措施,保护事故现场,并迅速报告警方和相关部门。

 游览提示:遵规守法注意安全

 游客应选择证照齐全的正规旅行社,并签订旅游合同,购买旅游人身意外伤害险等。应服从领队和导游的安排,记下领队和导游的手机号码、所乘旅游车车牌号和所在停车场位置,方便随时联系。

 不到非游览区游览,不在野外用火,防止发生安全事故。在拍照、摄像时注意往来车辆和禁拍标志,不要在设有危险警示标志的地方停留。

 游客应选择健康向上、寓教于游的娱乐项目,不参与黄赌毒等活动。要加强自身修养,提高文明意识,自觉遵守《中国公民国内旅游文明行为公约》和《中国公民出国(境)旅游文明行为指南》。

 购物提示:理性消费索取发票

 游客应选择管理规范的市场购买纪念品,不要轻信所谓“老乡店”。应理性消费,不冲动购物,不贪小便宜,谨防上当受骗,购买商品时索取发票(收据)等商家凭证,作为维权依据。

 购物时要注意随身财物安全,把包拿在手里,不要随手放下,以免在挑选物品或转身时丢失。不要带钱物围观看热闹,以防不法分子趁乱抢劫。

 (谢恩举 晓悦)

稿源: 唐山晚报 编辑: 吕泽萱
.
相关新闻:
中秋国庆将至 市民节期出行留意这些路段   18-09-20
手捧国庆10周年特制盖杯 87岁老人含泪忆当年(图)   18-04-11
唐山:曙光楼小学开展诗词迎国庆活动   17-10-13
唐山:娘娘庙小学开展“迎国庆 升国旗 唱国歌”活动   17-10-12
唐山:鹤祥实小开展“迎国庆升国旗唱国歌”活动   17-10-10
图片
 
综合新闻>>
·改革开放后乐亭盐碱带的翻天巨变
·璀璨南湖 先睹为快(组图)
·唐山遵化:电视问政真问真改见实效
·唐山限行提示:9月25日限行尾号"4"和"9"
·唐山背街小巷整治9月份第3周进度表
·2018年"一区三边"整治工作进展情况9月份第3周统计表
·第二次全国污染源普查基础知识问答(三)
·唐山邮政首届“农民丰收节”公益活动启动
·唐山市编办调研指导开发区“打包审批”改革试点工作
·唐山三部门联合开展唐山机场电磁环境和净空安全宣传
社会>>
·中秋假期接待国内游客9790万人次
·厂家指导价1499元,加价近千元仍“一瓶难求”——谁又在“炒”茅台?
·高铁西九龙站口岸开通首日 出入境旅客逾7.5万人次
·西南地区等地局地有强降雨 冷空气将影响我国北方地区
·望海楼:在奋斗中收获圆满与幸福
·西藏农牧民庆祝首个“中国农民丰收节”
·唐诗宋词里的中秋,美到心醉
·赏月不要只会说“哇好圆”,这些诗词值得背下来!
·铁总:中秋节全国铁路预计发送旅客超千万
·今日中秋
 
热点新闻
·南湖升级改造加紧进行
·铭记历史 勿忘国耻(图)
·教孩子做月饼 体验传统文化(图)
·唐山市民即日起用银联云支付可享受1分钱乘公交(图)
·唐山:路南区按新标准发放城乡居民基础养老金
·唐山各县(市、区)“十项重点工作”8月份排名
·唐山:荷花坑市场价格(2018-10-24)
·唐山:路北区2018年招商推介会15个项目签约(组图)
·唐山首届农民丰收节暨花乡果巷秋季采摘徒步大会启动
·唐山打掉一涉黑犯罪团伙 97人落网
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
陈东乡 陈家洼乡 坨里 淮土乡 英德市
六十码头 齐齐哈尔 海潮社区 鱿鱼虾锅 苗家村
包子早点加盟 江苏早点加盟 美式早餐加盟 传统早餐店加盟 早餐面馆加盟
早点加盟排行榜 早点加盟连锁店 北京早餐车加盟 众望早餐加盟 粗粮早餐加盟
安徽早餐加盟 特许加盟 健康早点加盟 投资加盟店 健康早餐加盟
范征早餐加盟 早餐店加盟 河北早餐加盟 灯饰加盟 特色早餐