https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

http://r91mqx.ycdsjx.com

http://lojklg.bstar71.com

http://8sxvit.sxdszx.com

http://we1cru.cnjinmiao.com

http://hbebij.simplify8.com

http://jtj8p3.tanstmail.com

http://as6lij.mirgene.com

http://uckllt.itfigs.com

http://v6jx4r.289ad.com

http://10mmvr.yiyuan566.com

首页 > 产经频道 > 新闻 > 正文

红杉资本的钱怎么花?听听全球管理合伙人道格的讲述

奇迹私服外挂 香港《南华早报》今年1月曾报道称,一些中国官兵将受命保卫该国在吉布提的海军基地。

作者:绵延

Billionaire VC Doug Leone reveals Sequoia’s spending power

红杉资本合伙人道格·莱昂内与主持人康妮·洛伊佐斯

据福布斯最新数据估算,红杉全球管理合伙人道格在该公司三十年间累计净资产达38亿美元。 在此过程中,道格帮助红杉扩大其投资范围,远远超过红杉资本门洛帕克总部的投资量范围,该公司在中国,印度,以色列和新加坡开设了额外的办事处。

道格周四在媒体报道上说道:“我们在全球范围内寻找那些既发展迅速又有市场广阔的区域。过去几年我们没有去欧洲,虽然欧洲市场很大,但增幅很小。我们也没有去越南,因为市场太小。”道格还解释说,由于严格的监管制度,少数风险投资公司在华投资意愿有限,然而红杉恰恰相反,并将一半的资金投入中国市场,而且这种趋势方兴未艾。

“用冰球来打个比方,这一切都取决于你是否想滑向冰球的位置或冰球将要滑向哪里。”道格说, “我们相信,四到五年以后,中国将会有所不同,正因中国未来会更开放,所以他们现在面临的压力很大。”

在软银公司注资1000亿美元成立远景基金之后,中国在过去的一年中已经在风险投资行业受到越来越多的关注。据报道,截至5月份,该公司已经大规模筹集60亿美元,同时道格证实该基金已达到80亿美元。

为何执意要向中国投资呢,即使已经看到了它的不足?道格解释说红杉此举是因为中国有独特的优势。

“中国创始人在某些方面更加‘绝望’。” 道格说,“这都是源于他们疯狂的职业道德。我不赞同,也不同情,也没有反对。但我晚上10点时在中国吃过晚饭。人们在晚上10点以后竟然还去上班,这种现象在美国我们是看不到的。”

道格表示,红杉没有直接与软银竞争,也没有输掉任何与电信巨头的交易。他透露,公司已经从其80亿美元基金总额中投了4亿美元的投资,这些投资更像是一家私募股权公司的开销,而不是专注于长期的增长投资的风险投资。

“我们募资的原因是大公司希望保持更长时间的私有化。”道格说,“他们希望作为私营公司在全球征得自己的一席之地,而不是作为上市公司,他们需要在私人市场上赚更多钱。让我明确一点,那就是在这个庞大的基金池中,我们从来没有把一家公司卖给任何人,因为我们已有的关系非常坚实。话虽如此,我们不会因此拿到折扣价,必须支付市场价格。”

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:青琪
相关阅读
关键词: 红杉资本
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

水漾桥 中区 思茅港镇 金鱼井 辰纬路晨曲里
永定门 戚街道 凤凰台 信景花园 罗坪乡
加盟早点店 美味早餐加盟 春光早点加盟 动漫加盟 早点来早餐加盟
北京早餐车加盟 北京早餐车加盟 早餐项目加盟 雄州早餐加盟 大华早点怎么加盟
上海早点加盟店 河南早餐加盟 哪里有早点加盟 我想加盟早点 港式早点加盟
早点加盟小吃 健康早餐店加盟 湖南特色早点加盟 加盟早点店 凡夫子早餐加盟