https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

http://ifsusd.photowc.com

http://znp4nw.aksgk.com

http://llwtrd.kmjt01.com

http://nkwljv.xzmtwk.com

http://yrfiiy.nrg-fx.com

http://old83o.99hqjy.com

http://kjxuoa.yunshujiuye.com

http://kfvuxm.huafeig.cn

http://rnczyk.oudano.com

http://70m6zl.xzmtwk.com

柿子与香蕉、酸奶同食会中毒?这则“暖心提醒”言过其实!

2018-10-2411:32  来源:济宁市全媒体辟谣平台  作者:高桂菊
奇迹私服发布网 报道称,通用电气公司已经开始试飞这款发动机的样机。

济宁市全媒体辟谣平台9月28日讯(记者 高桂菊)这几天,一则来自“25号楼物业办公室”的通知在多个微信群中刷了屏,引起不少市民的关注。内容称现在是柿子上市的季节,吃完柿子别急着喝酸奶,也不能吃香蕉,会中毒,末尾还冠以“谨记勿忘”四个字。

网传消息

不少市民在赞扬物业贴心的同时,也对这则消息内容感到震惊。“我是在学校群里看到的这则消息,很多人都在转发觉得挺可怕的,因为这两个都是我们常吃的食物,一不小心,就混在一起吃了。”署名为“虫虫飞”和“Tcman”等多位网友都向平台发送了该消息,希望平台予以求证。

柿子与酸奶、香蕉同食是否会引起中毒呢?其实早在去年平台就采访了济宁市第一人民医院消化内科和营养科医生。医生证实,“吃柿子后喝酸奶中毒”的说法是以讹传讹。

“柿子跟酸奶、香蕉同食不会产生有毒物质,也不会发生食物中毒现象,网传消息言过其实,但在食用柿子时应当非常注意是真的。”济宁市第一人民医院营养科营养师耿雪告诉记者,“柿子中含有鞣酸,这是柿子在营养学上一个非常重要的特点。鞣酸是一种更容易与矿物质、蛋白质结合发生沉淀也是更容易与膳食纤维鳌合的植物酸性物质。吃完柿子后喝牛奶、酸奶、香蕉,柿子中的鞣酸与蛋白质以及膳食纤维容易在人体内起反应,导致胃肠道不良反应。”

济宁市第一人民医院消化内科副主任医师刘梅也赞同这一观点。她告诉记者,每年柿子上市季节,医院都会收治几位“胃柿石”患者,这是一种因为吃柿子不注意,在胃中形成结石无法排出的病症。“柿子不能空腹吃。因为在空腹情况下,鞣酸和果胶在胃酸的作用下较易形成大小不等的硬块,如果胃柿石无法自然被排出,那么就会造成消化道梗阻,轻则会出现上腹部疼痛、呕吐,重则甚至有呕血等症状。所以,吃完柿子不要马上喝酸奶、牛奶。”刘梅说。

那么,吃柿子一定会患胃柿石吗?对此,耿雪表示,柿子同其它水果一样含有VC以及较高的胡萝卜素,在日常生活可以食用少量熟透的柿子。此外,市民在食用时应该注意,首先不要进食未熟透的柿子,其次不要空腹吃。同时在食用的时间上,应当与进食其它食物的相隔一到两个小时左右,进食量最好不要超过二百克。同时,熟透的柿子因为含糖量较高,糖尿病患者和一些胃酸过多的人应尽量少吃。

我来说两句 0人参与,0条评论
发表
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论
张雪磊 新塘路南口 井湾路 遇龙路 康陵园
营合乡 景芳五区 已撤销并入浦口区 蒋峪镇 辛庄子
特色早点加盟店 绝味加盟 早餐加盟哪个好 早餐豆浆加盟 湖北早点加盟
安徽早餐加盟 早餐店 加盟 早餐连锁 加盟 清美早餐加盟 安徽早餐加盟
雄州早餐加盟电话 快餐早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 北京早点加盟 雄州早餐加盟电话
北京早点小吃培训加盟 众望早餐加盟 天津早点加盟 早餐馅饼加盟 自助早餐加盟