https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

http://pc5vd3.jpjyoa.com

http://wecmpg.yunshujiuye.com

http://wjx5gn.akamiina.com

http://zh6xad.freyagirl.com

http://5p5vyf.qianlle.com

http://1y6ksq.ganghuagas.com

http://k1yfsv.jpjyoa.com

http://utapcp.fideliles.com

http://psvuya.yoguoshu.com

http://j6mmun.fmcflagbag.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 《品》栏目 > 正文

视频:《品》栏目:第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周圆满落幕

http://www-gd-chinanews-com.pank4j.com    2018-10-24 14:33     来源:中国新闻网

 配音:《第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周》期间,珠海市开展了一系列音乐大师讲座活动,为我市音乐爱好者送上古典音乐知识大餐。

 系列讲座活动从20日开始,吸引了众多慕名而来的市民朋友及古典音乐爱好者,活动中邀请了小提琴协奏曲《 梁山伯与祝英台》最权威演绎者、著名小提琴演奏家俞丽拿教授,钢琴大师克劳斯·考夫曼 与 米沙·贝洛夫,莫 扎特国际青少年音乐周小提琴艺术总监保罗·罗切克,小提琴评委主席弗莱德曼·伊希豪恩和小提琴收藏家弗罗 里昂·莱昂哈德,分别在金湾区市民艺术中心、珠海青少年妇女儿童活动中心和华发商都阅潮书店等地解读古典 音乐,为市民带来一场场生动的古典音乐知识普及,让市民近距离感受古典音乐的魅力。

 经过两周的精彩角逐,这场深受业界肯定的国际青少年音乐盛会圆满落幕。

 广东省文化厅副厅长张奕民、珠海市人民政府副秘书长周慧珍、珠海市委宣传部副部长王小勤、珠海市文体旅 游局副局长刘铁、莫扎特音乐与表演艺术大学代校长莎拉·韦德-威尔逊、莫扎特国际基金会主席约翰内斯·霍恩 斯-艾伦博格、奥地利欧亚太平洋大学联盟名誉主席布里吉特·温克琳娜、奥地利驻华大使馆文化参赞欧诺德•欧博迈尔,珠海华发集团党委书记徐荣、珠海华发现代服务投资控股有限公司副总裁陈钰,钢琴艺术总监克劳斯· 考夫曼、小提琴艺术总监保罗·罗切克等本届音乐周15位专业评审团嘉宾出席了颁奖典礼。

 副标题字幕:颁奖典礼:24名选手分获各个奖项

 配音:从9月13日钢琴A组初赛,到9月23日小提琴C组决赛,由华发集团承办的第二届珠海莫扎特国际青少年 音乐周共进行了30场的激烈角逐。经过初赛、复赛及决赛的重重较量,每组决出了前三名获奖选手,共18名优 秀选手脱颖而出。钢琴A、B、C组冠军,分别由俄罗斯选手彼得。艾可洛夫(Pyotr Akulov)、中国选手俞易 辰、中国选手王铸获得;小提琴A、B、C组冠军,分别由中国选手王仕含、西班牙选手玛利亚 杜埃纳斯 弗兰 兹(María Duenas Fernández)、中国选手刘一铭获得。同时,本届音乐周组委会还设立了6名最佳练习曲 奖和最佳随想曲奖,小提琴和钢琴A、B、C组每组各评出一名获奖选手,鼓励他们独到的曲目选择和演绎。

 颁奖典礼现场,专家评委会主席莎拉·韦德-威尔逊 代表奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐与表演艺术大学致辞。她表示:珠海莫扎特国际青少年音乐周向众人展示了欧洲之外的世界,所有年轻的参赛者向国际化的评委团展示了才华。小提琴艺术总监保罗·罗切克在总结中赞赏道:几乎所有选手的表现,在艺术水准上都非常出色,部分堪称优秀。钢琴艺术总监克劳斯·考夫曼表示:本届音乐周是成功的,来自世界各地的许多年轻钢琴家在这里展示了他们对莫扎特音乐的理解与演绎,成为他们展开国际事业的重要一步,希望音乐周能够成为珠海这座城市 文化生活的一部分。

 副标题字幕:闭幕音乐会:6位获奖选手携手萨尔茨堡独奏家室内乐团上演华彩乐章

 配音:当天晚上,第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周闭幕音乐会在珠海华发中演大剧院剧院厅精彩上演。来 自萨尔茨堡独奏家室内乐团的艺术家和获奖选手的精湛表演,为本届音乐周画上了圆满的句号。

 第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周在珠海的成功举办,再次彰显了珠海在音乐、艺术方面的能力和底气, 是深化珠海城市人文内涵,着力提升文化软实力,建设“一带一路”战略支点、也是粤港澳大湾区核心城市的一项 重要成果。作为承办方的华发集团,在市委市政府的正确领导下,举全集团之力,力争将音乐周的每一个环节 做到最佳,同时进一步升级惠民战略,为珠海注入更多的文化活力,充分展现了华发作为国企积极参与城市文化建设的人文担当。

 音乐周落幕了,但古典音乐的旅程却永远不会散场。未来,它将会成为珠海国际音乐文化的重要地标,见证越来越多的音乐天才从这里走向世界。[编辑:黄强]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
桥梁名称 松林口 后坪 小新街乡 康斯坦察
月坛西街社区 坎石潭 银河镇 六坝乡 土默特左旗
健康早餐店加盟 早点加盟连锁 早点加盟哪家好 北方早餐加盟 早点快餐加盟
早点项目加盟 早点加盟店10大品牌 加盟 早点 早餐加盟品牌 美式早餐加盟
中式早餐店加盟 众望早餐加盟 加盟早点店 早餐加盟哪家好 河北早餐加盟
早餐加盟网 流动早餐加盟 快餐早点加盟 我想加盟早点 早餐加盟哪家好