https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

http://gr6il9.lxsqrfms.com

http://jwp22s.loftsms.com

http://63fgj8.urfatl.com

http://uxtxf7.hzltjz.com

http://axljhf.npa911.com

http://xnbrkl.uyjyfu.com

http://2gh0kg.99hqjy.com

http://wh1j1r.gmcproshot.com

http://7xvwab.sthghrh.com

http://7z6t1f.abiraweb.com

主流媒体 百色门户
客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网生活频道旅游—正文
爽爽徒步:慢享五岭森林公园天然氧吧
来源:百色新闻网 作者:黄桂红 发布时间:2018-10-24 17:26:59

????□百色新闻网通讯员?黄桂红?文/图

从公园入口的森林火源检查站走1.5公里,就进入森林公园的徒步、骑行专用道路。

公园内,建设有15公里长、1.5米宽的登山徒步道路。沿着这条徒步道登山,要2000多个台阶才到达顶峰瞭望塔。

????在炎夏的八月,周末约上朋友徒步靖西五岭森林公园,是一件愉悦身心的事,也是支持和参与靖西开展百色市创建国家森林城市宣传的一项体验活动。

????“行走在五岭森林公园蜿蜒的步道,清新的空气弥散着阵阵花草芳香,让人感觉身心舒畅。现在,每周到森林公园徒步‘洗肺’,是我风雨不改的习惯,跟上了瘾似的,周末要是不来五岭公园健走一两圈,浑身都不舒服。”家住靖西城区的农先生感慨地说。

????据了解,靖西去年在五岭森林公园修建了15公里的徒步道路和9公里的柏油公路等基础设施,给注重健康养身、强身健体的靖西市民提供了健身锻炼的活动场所。森林中的新鲜空气、良好的生态环境,吸引了越来越多的像农先生一样对森林公园徒步“上瘾”的市民和游客。

????五岭森林公园位于靖西市东南面,2015年3月经自治区林业厅批准成立,距离靖西市城区6公里,离百靖高速靖西出口1.5公里,总面积519.7公顷,森林覆盖率95%。年平均气温19℃,四季如春,凉爽宜人,森林中的负氧离子和植物精气浓度高,是全国为数不多地形较符合徒步运动的城郊型森林公园。

????森林公园内动植物种类丰富,共有维管束植物809种,野生动物种类达上百种,以常绿针叶林、常绿阔叶林和针阔混交林、灌木层和草本层植物为主。独特的喀斯特峰丛景观造就了公园连绵起伏、清秀壮观的山体景观;沟谷溪流潺潺流动,叮咚作响,水体清澈透明;动植物种类繁多,更有具保护价值的桫椤群落、铁皮石斛等珍贵植物和情人枫等古树名木景观。?

????2016年,五岭森林公园已建设徒步道路、旅游厕所、观景台、眺望塔,种植有枫树、桃花等风景树种。建成一条环公园周围15公里长、1.5米宽的硬化徒步道;一条长9公里、宽4.5米通往公园顶峰瞭望塔的柏油路。在徒步道路、柏油路两侧及公园服务区种植常绿观赏树种5000棵、观赏花木8000株,初具向游人展示自然生态的森林花卉景观,是一处集登山、避暑、亲近自然的养生旅游地。

????靖西这么凉爽的气候,五岭森林公园建有这么好的徒步、骑行道路,爱好健身运动的你,跟我走一趟吧!

(编辑:韦晶)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
靖西乌鸦山上花满坡
爽爽徒步:慢享 ...
广西超小众的避 ...
平果布镜湖—发 ...
 
 
 
  推荐图片
桂西之巅—岑王老山 ...
周末游好去处!在渠 ...
梦里水乡——芦仙湖
又是一年稻黄时
  推荐新闻
· 靖西乌鸦山上花满坡2018-10-24
· 定安镇“西林教案”遗址成为旅游 ...2018-10-24
· 醉美牛坪2018-10-24
· 爱在深秋 这个秋天去爱布看瀑布2018-10-24
· 格桑花开秋意浓 满山花色待您赏2018-10-24
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

茨竹镇 程林街北程林村跃进路 韶关市书城 管头村 溪家庄
喝盘陀 溪美街道 桂林镇 西大街三条 管城街道
早餐配送加盟 早点加盟店10大品牌 烤肉加盟 天津早点加盟有哪些 特许加盟
早餐项目加盟 中式早点加盟 早餐馅饼加盟 放心早点加盟 品牌早餐加盟
中式早餐加盟 早点连锁加盟店 早餐培训加盟 早餐餐饮加盟 上海早餐加盟
早点连锁加盟店 粗粮早餐加盟 港式早餐加盟 网吧加盟 五芳斋早餐加盟