https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

http://jcvopq.thealtrove.com

http://ibcsuu.xxkmst.com

http://pyz2up.cliczic.com

http://fhbqrk.synhorn.com

http://u2mxrk.ganghuagas.com

http://2xxj7c.focuswz.com

http://a0u40c.toteach.cn

http://2aa1ow.hzspln.com

http://d0yzkl.jyzpsh.com

http://stunwx.cnjinmiao.com

新华网 正文
新三板定增融资分化明显 医药业发行覆盖率超10%
2018-10-24 09:16:52 来源: 证券日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  今年以来,在市场低迷阶段,新三板市场定增分化趋势明显。统计显示,今年1月份-8月份,新三板市场共有1032家挂牌公司完成1059次股票发行,融资额合计446.05亿元,平均单次融资4212万元。市场融资呈现出募集资金向优质挂牌企业聚集、融资规模与企业盈利能力正相关、内部股东与机构投资者参与比例提高等新趋势。

  在我国经济转型升级、金融业去杠杆的大背景下,投资人行为趋于谨慎,新三板市场融资规模同比有所下降,但股票发行估值整体平稳。

  今年前8个月,热点新兴行业公司融资能力突出。新三板积极支持代表新技术新产业新业态新模式的创新企业融资发展。从所属大类行业分析,在非金融行业挂牌公司中,前十大行业发行次数占比56%。其中,软件和信息技术服务业公司发行超过了100次,医药制造业公司的行业发行覆盖率超过10%,平均单次融资6716.44万元,在各行业中排名首位,融资能力突出。

  从行业融资额来看,软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业挂牌公司的融资总额均超过20亿元。电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业等属于《中国制造2025》重点突破领域所属行业的挂牌公司在融资总规模上排名行业前十,整体融资能力明显优于其他行业。

  今年以来,终止股票发行的挂牌公司,主要是传统行业或夕阳产业公司。挂牌公司融资能力的行业分化特征明显。2018年1月份-8月份,发行前年度净利润在1000万元以内的挂牌公司发行融资次数最多,占同期融资总次数的52%,体现了新三板市场对初创期、尚未实现大额盈利的中小微企业的市场融资服务功能。除君实生物等医药制造业优质公司目前虽大额亏损尚未盈利,但发展前景看好能够获得大额融资外,挂牌公司发行融资规模整体上与其发行前年度净利润水平呈正相关性。随着净利润水平的提升,平均单次融资额不断提高,年度净利润在5000万元至1亿元的48家公司平均单次融资额超过1.1亿元,年度净利润大于1亿元的9家公司平均单次融资额高达4.1亿元。

  与去年同期相比,亏损企业平均融资额下降,盈利企业平均融资额出现不同程度提升,市场更好地满足了盈利企业的融资需求。

  与此同时,数据显示,2018年1月份-8月份,挂牌公司股票发行对象中在册股东与新增股东认购次数的比例从去年同期的2:5上升至1:2,两者的认购金额比例由去年同期的1:4提升至2:5,内源融资比例提高。在外部投资者中,个人投资者参与比例较去年同期下降,机构投资者参与比例提高。外部个人投资者与外部机构投资者的认购金额比例为1:4,机构投资者为募集资金主要来源。其中,35家上市公司参与了35家挂牌公司发行认购,平均单次认购6000万元,较去年同期水平(3520万元)上升逾七成。记者?左永刚?

+1
【纠错】 责任编辑: 陈剑
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010030090900000000000000011107001299588971
周家楼子 庾河村 洛恩乡 任县 里庄
张家台村 建湖里 香港西贡启明小学 光明社区 水师营满族镇
早餐加盟什么好 北京特色早点加盟 我想加盟早点 上海早点加盟 早餐免费加盟
上海早点 首钢早餐加盟 上海早点加盟 早餐面馆加盟 大华早点怎么加盟
动漫加盟 早点快餐加盟 加盟 早点 品牌早餐加盟 养生早餐加盟
清真早餐加盟 早点铺加盟 湖北早点加盟 北京早点摊加盟 河北早餐加盟